Witamy na stronach Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego WODBUD.


Składając Państwu propozycję współpracy w zakresie wykonawstwa robót budowlano-montażowych pragnę zarekomendować firmę "WODBUD" S.A. Wyszków przedstawiając jej krótka historię, stan dzisiejszy oraz kierunki działania na przyszłość.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD" S.A. Wyszków jest firmą wykonawczo-remontową w zakresie szeroko pojętego budownictwa ogólnego (a w szczególności budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego, wodnego i przemysłowego), która w zmienionej formie prawnej i wciąż polepszanej strukturze organizacyjnej istnieje od 1989 roku.

Firma nasza pierwotnie powstała jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością j.g.u., od 1990 roku jako prywatna firma budowlana posiada status spółki akcyjnej.

Budowa obiektów inżynieryjnych

Firma ‘’Wodbud” była wykonawcą m.in. robót związanych z budową żelbetowego zbiornika wód deszczowych wraz  z budową przyłącza do kanału M.P.WiK. w ul.Modlińskiej.
Wykonaliśmy również regulację rzeki Bug  pod budowanym mostem na rzece Bug na trasie obwodnicy Wyszkowa.
Sieci wodno-kanalizacyjne

W zakresie robót wodno-kanalizacyjnych wykonaliśmy m.in.  zadanie inwestycyjne  pod nazwą ‘’Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie, gmina Wyszków”, gdzie wybudowaliśmy 6 szt. pompowni  ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacyjnej.

Nr Certyfikatu 320711051

Potwierdzeniem jakości naszych usług jest wdrożony w 2003 roku system zarządzania jakością, zgodny z wymogami normy ISO 9001:2008

Ostatnie realizacje

Jedna z naszych ostatnich realizacji to budowa żelbetowego zbiornika wód opadowych wraz z budową przyłącza do kanału M.P.W.i K.w ul. Modlińskiej 15 w Warszawie.

Nasi partnerzy

NagrodyW roku 2004 zdobyliśmy tytuł Mazowieckiej Firmy Roku w kategorii Ochrona Środowiska


Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
"WODBUD" S. A.

07-200 WYSZKÓW, UL.3 MAJA 53
Tel./ fax. (0-29) 74-245-51
Tel. (029) 74-283-44, tel.kom 601-32-71-63
e-mail:
© 2009 Wodbud S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl