O FIRMIE

Składając Państwu propozycję współpracy w zakresie wykonawstwa robót budowlano-montażowych pragnę zarekomendować firmę P.P.H. "WODBUD" S.A. Wyszków przedstawiając jej krótka historię, stan dzisiejszy oraz kierunki działania na przyszłość.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "WODBUD" S.A. Wyszków jest firmą wykonawczo-remontową w zakresie szeroko pojętego budownictwa ogólnego (a w szczególności budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego, wodnego i przemysłowego), która w zmienionej formie prawnej i wciąż polepszanej strukturze organizacyjnej istnieje od 1989 roku.

Firma nasza pierwotnie powstała jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością j.g.u., od 1990 roku jako prywatna firma budowlana posiada status spółki akcyjnej.