Historia

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD" S.A. Wyszków jest firmą wykonawczo-remontową w zakresie szeroko pojętego budownictwa ogólnego (a w szczególności budownictwa inżynieryjnego, hydrotechnicznego, wodnego i przemysłowego), która w zmienionej formie prawnej i wciąż polepszanej strukturze organizacyjnej istnieje od 1989 roku.
Firma nasza pierwotnie powstała jako Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "WODBUD" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jgu a od 1990 roku jako prywatna firma budowlana posiadająca status spółki akcyjnej.
Nasza firma wciąż się rozwija. Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą. Inwestujemy w  nowoczesny sprzęt, maszyny i urządzenia. Modernizujemy  bazę sprzętowo –transportową przedsiębiorstwa.
 
W ponad dwudziestoletnim okresie działalności przedsiębiorstwa głównie w Warszawie i na terenie woj. mazowieckiego wykonaliśmy ponad 150 inwestycji różnej wielkości i znaczenia, z których  do najważniejszych należy zaliczyć:
1.  Modernizację kanalizacji deszczowej na terenie Elektrociepłowni  Żerań w Warszawie wraz z wykonaniem żelbetowego zbiornika wód deszczowych z włączeniem do kanału ogólnospławnego w ul Modlińskiej.
2.  Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Czajka w Białołęce i Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie
3.  Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Otwocku
4.  Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Józefowie część III – zachodni Michalin – Emilianów
5.  Realizacja pompowni ścieków P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim
6. Budowa 6 szt. pompowni ścieków w Skuszewie k. Wyszkowa
7. Regulacja prawego brzegu rzeki Bug w miejscowości Popowo pow. Wyszków na długości ~800 mb wraz z wykonaniem „przetamowania”
8. Regulacja rzeki Bug pod wybudowanym mostem na obwodnicy Wyszkowa, droga S-8
9. Odtworzenie i stabilizacja linii brzegowej Stawów i Kanałów na terenie Łazienek Królewskich w Warszawie
10. Budowa stacji transformatorowej 110/15 kV RPZ Sosnowiec Gmina Stryków
11. Budowa Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Powiśle w Warszawie
12.  Budowa Centrum Kultury w Łajskach gmina Wieliszew
13. Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu w Wyszkowie
14. Budowa hali magazynowej wraz  częścią biurowo – mieszkalną w Całowaniu powiat Otwocki
15. Budowa trzech hal sportowych na terenie gminy Dąbrówka
16. Modernizacja przepompowni wód deszczowych Bluszcze w Warszawie
17. Umocnienie brzegów rzeki Bug przy nowym moście w Wyszkowie
18. Budowa hali napraw na lotnisku we Frankfurcie dla samolotów Airbus A 380
19. Produkcja z zakładu prefabrykacji w Dorsten
20. Produkcja z zakładu prefabrykacji w Gladbeck
21. Przebudowa elewacji budynku RWE STOEN Operator przy ul. Pięknej

Ostatnie realizacje

Jedna z naszych ostatnich realizacji to budowa hali napraw na lotnisku we Frankfurcie dla samolotów Airbus A 380.

Nasi partnerzy

NagrodyW roku 2004 zdobyliśmy tytuł Mazowieckiej Firmy Roku w kategorii Ochrona Środowiska


Kontakt

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
„WODBUD” S. A.

07-200 Wyszków, ul.3 Maja 53
tel./ fax 29 742 45 51
tel. 29 742 83 44
tel. 29 742 33 31
kom. 601 32 71 63
e-mail:Centrum Campingowe S-CAMP Wyszków - Natalin, Filia w Wyszkowie

07-200 Wyszków, Natalin, ul. Białostocka 29
kom. +48 667 01 99 95
kom. +48 603 06 59 58
e-mail:
strona: www.s-camp.euCentrum Handlu i Usług

07-200 Wyszków, Natalin, ul. Białostocka 29
tel. 29 742 45 51
kom. 601 327 036
e-mail:
strona: www.centrum-natalin.eu
© 2014 P.P.H. Wodbud S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl