Realizacje i referencje

Wykaz robót budowlano-montażowych zrealizowanych przez P.P.H. WODBUD S.A.

LP Wykonane roboty Inwestor (zamawiający) Okres wykonywania robót Referencje
1 Regulacja lewego brzegu rzeki Bug w miejscowości Brzuze, regulacja prawego brzegu rzeki Bug w miejscowości Popowo. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 1996 rok
2 Rozbudowa portu w Warszawie przy Kanale Żerańskim Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie 1997 rok
3 Budowa budynku rozdzielni RSM Radiowa, remont pokrycia dachowego zaplecza Kawęczyn, remont pomieszczeń biurowych przy ul. Krasińskiego Elektrobudowa S.A. 01.1998 – 07.1999
4 Remont budynku Żłobka przy ul. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie Urząd dzielnicy Żoliborz Gminy Warszawa Centrum 10.1998
5 Kanalizacja sanitarna w Łajskach Urząd Gminy Wieliszew 11.1998 – 6.2000
6 Budowa wodociągu z żeliwa przy ul. Zabranieckiej w Warszawie Spółka Cywilna Hydrem 07.2000 – 09.2000
7 Remont w Przedszkolach : Nr 272, Nr 39, Nr 328 w Warszawie Urząd Gminy Warszawa Bielany 08.2000 – 09.2000
8 Budowa rurociągu tłocznego wzdłuż ul. Głębockiej w Warszawie Agro-Man Sp. z o.o. 10.2000 – 01.2001
9 Remont Przedszkola Nr 245 w Warszawie   Urząd Gminy Warszawa Bielany 11.2000 – 12.2000
10 Remont Przedszkola Nr 245 w Warszawie   Przedszkole Specjalne nr 245 Warszawa ul. Pruszyńskiego 11.2000 – 12.2000
11 Roboty ogólnobudowlane na obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2000 rok
12 Wykonanie przełącza wodociągowego, sieci zraszającej oraz ogrodzenia terenu parku Urząd Gminy Warszawa Bielany 2001 rok
13 Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Batory   Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa 01.2002 – 12.2005
14 Wykonanie remontów dachów w Szkołach nr 273 i 289 oraz wykonanie ogrodzenia Szkoły nr 5 w Warszawie Urząd Gminy Warszawa Bielany 08.2001 – 09.2001
15 Budowa Pompowni P-9 w Nieporęcie   Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 2001 – 2002
16 Budowa kompleksu biurowo – energetycznego Imielin   Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa 2002 rok
17 Modernizacja Stacji 110/15 kV RPZ Warszawa Zachodnia   Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa 01.2002 – 12.2003
18 Modernizacja Pompowni Bluszcze w Warszawie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 05.2002 – 10.2002
19 Modernizacja Pompowni Bluszcze w Warszawie Transfer Technologii Budowlanych Entre Sp. z o.o. 05.2002 – 10.2002  
20 Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Młynów w Warszawie Elektrobudowa S.A. 09.2002 – 10.2004
21 Budowa podjazdu dla karetek ratunkowych w Izbie Przyjęć Śródmiejskiego Szpitala Urazowego w Warszawie ul. Solec 93 Transfer Technologii Budowlanych Entre Sp. z o.o. 09.2002 – 04.2003
22 Wymiana ogrodzenia Przedszkola Nr 245 w Warszawie Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 11.2002
23   Remont i modernizacja progu żelbetowego na rzece Rrządzy w km 21+210 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 08.2003 – 12.2003
24 Dobudowa krytego podjazdu karetek wraz z pomieszczeniami obszaru wjazdu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZZOZ w Wyszkowie. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 09.2003 – 01.2004
25 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Czajka w Białołęce i Stacji Uzdatniania Wody w Wieliszewie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 2004 rok
26 Budowa instalacji zagospodarowania osadów pokoagulacyjnych z S.U.W Wieliszew do oczyszczalni Białołęka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A 2004 rok  
27 Przebudowa przewodu wodociągowego w Al. Krakowskiej na odcinku ul. Łopuszańska – Krakowiaków i w ul. Geologicznej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A 2004 rok
28 Wykonanie przepustów żelbetowych na Rowie Miedzeszyńskim oraz kanale Nowe Ujście w Warszawie Transfer Technologii Budowlanych Entre Sp. z o.o. 04.2004 – 10.2004
29 Remont pompowni nr 2 w Pułtusku Hydrobud 04.2004 – 08.2004
30 Modernizacja Stacji Elektroenergetycznej 220/110 kV Warszawa - Mory   Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa 06.2004 – 10.2004
31 Realizacja systemu kanalizacji pompowo próżniowej ul. Jeziorna w Wieliszewie Urząd Gminy Wieliszew 06.2004 – 11.2004  
32 Wykonanie kolektora deszczowego Dz400 o długości 205mb odwadniający teren gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym wraz z budową zrzutową do Kanału Żerańskiego Urząd Gminy w Nieporęcie 07.2004 – 09.2004
33 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Otwocku Urząd Miasta Otwocka 08.2004 – 12.2004
34 Budowa pompowni ścieków komunalnych przy ul. Turzyckiej – Elsnerów w Warszawie   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 2005 rok
35 Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w Józefowie część III – zachodni Michalin – Emilianów Prochem S.A. 07.2005 – 05.2006
36 Budowa hali magazynowej wraz częścią biurowo - mieszkalną     Multidecor Sp. z o. o. 07.2005 – 10.2008
37 Realizacja pompowni P-8 w Nieporęcie wraz z przewodami tłocznymi pod Kanałem Żerańskim Urząd Gminy w Nieporęcie 08.2005 – 01.2006
38   Roboty budowlane w Muzeum Kultury Ziemi Kurpiowskiej w Ostrołęce   Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce 02.2006 – 07.2006
39 Budowa Pompowni PXI-I w Białobrzegach Urząd Gminy w Nieporęcie 06.2006 – 10.2006
40 Budowa Centrum Kultury w Łajskach – I Etap Urząd Gminy w Wieliszewie 07.2006 – 12.2006
41   Odtworzenie i stabilizacja linii brzegowej Stawów i Kanałów na terenie Łazienek Królewskich Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Akces 2006 rok
42   Budowa Stacji Elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Powiśle w Warszawie   Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa 08.2006 – 12.2007  
43 Budowa kanalizacji sanitarnej w Skuszewie gmina Wyszków Urząd miejski w Wyszkowie   07.2007 – 10.2007
44 Budowa Centrum Kultury w Łajskach – I i II etap Urząd Gminy w Wieliszewie I Etap 07.2006 – 12.2006 II Etap 09.2007 – 06.2008
45 Budowa żelbetowego zbiornika wód opadowych wraz z budową przyłącza do kanału M.P.W.i K.w ul. Modlińskiej.   Vattenfall Heat Poland S.A. Warszawa ul. Modlińska 15 04.2008 - 10.2008    
46 Regulacja rzeki Bug pod budowanym mostem na rzece Bug na trasie Obwodnicy Wyszkowa Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź S.A. 94-112 Łódź, ul. Bratysławska 52 05.2007 – 10.2008 2.653 965,43 + VAT
47 Budowa Stacji 110/15 kV RPZ Sosnowiec PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. ul. Tuwima 58 90-021 Łódź 04.2009 – 10.2009
48 Budowa kanalizacji deszczowej dla łącznej powierzchni spływu 5700 m2 z terenu Ec Żerań w Warszawie ul. Modlińska 15   Vattenfall Heat Poland S.A. Warszawa ul. Modlińska 15 11.2007 – 11.2009
49 Modernizacja stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV „MIŁOSNA” w zakresie odwodnienia terenu stacji.   P.B.E. ELBUD Warszawa 02-210 Warszawa Al. Krakowska 264 06.2009 – 03.2010
50 Budowa przepompowni ścieków P-2 o wydajności 40 dm3/s rurociągów tłocznych Dn 200mm L=2x1097 kanalizacji sanitarnej Dn 400 L=22,5m na terenie osiedla Choszczówka – etap I w Warszawie Dzielnica Białołęka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 03.2009 – 07.2010
51 Modernizacja Punktu Zlewnego Ścieków oraz przebudowa drogi dojazdowej do punktu zlewnego w Legionowie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „LEGIONOWO” Sp. z o.o. 09.2009 – 07.2010
52 Przystosowanie pomieszczeń RPZ Batory do obsługi bezpośredniej klientów RWE jako nowy – COK Centrum w Warszawie RWE Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa 11.2009 – 07.2010
53 Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków poprzez remont i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków o średniej przepustowości 350,0 m3/dobę w miejscowości Rząśnik powiat Wyszków Gmina Rząśnik 07-205 Rząśnik ul. Jesionowa 3 03.2010 – 08.2010
54 Odprowadzenie wód deszczowych osiedla Latoszek w Wyszkowie – zlewnia nr 3 na odcinku od studni nr 8 do 11 i od studni 11 do wylotu nr 3 Burmistrz Wyszkowa 07-200 Wyszków Aleja Róż 2 08.2010 – 11.2010
55 Budowa pompowni ścieków (MP9 Q>12 l/s) i przewodów tłocznych DN 160 mm, L=340 mm wraz z infrastrukturą w ul. Białołęckiej w Warszawie, Dzielnica Białołęka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 07.2010 - 05.2011
56 Zaprojektowanie i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kadzidle Urząd Gminy w Kadzidle ul. Targowa 4 07-420 Kadzidło 10.2010 – 10.2012  
57 Budowa pompowni ścieków P2 (o wydajności 362 l/s) przy ul. Jarej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie Dzielnica Wilanów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 05.2011 – 07.2012
58 Przebudowa części nadwodnej wylotu burzowego „Golędzinów” w okolicach Wału Golędzinowskiego w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 05.2011 – 10.2011
59 Budowa II nitki przewodu tłocznego DN 150 mm, Lca = 1603 m z pompowni ścieków P20-1 SUW Wieliszew do przewodu tłocznego DN 250 mm w rejonie skrzyżowania ul. Przedpełskiego i ul. Wspólnej w Wieliszewie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 07.2011 – 11.2011
60 Przebudowa części nadwodnej wylotu burzowego „Pelcowizna” w okolicach Wału Golędzinowskiego w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 08.2011 – 05.2012
61 Przebudowa pompowni ścieków w Leszczydole Nowiny PWiK Sp. z o.o.   09.2012-11.2012  
62 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie PGNiG Termika S.A. ul. Modlińska 15 03-216 Warszawa 10.2011 – 10.2012
63 Wymiana 2 szt. zbiorników hydroforowych wraz z osprzętem w budynku hydroforni na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębę” dla Zakładu Kanalizacji Obrzeża Jeziora Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 06.2012  
64 Przedłużenie wylotu burzowego „Ratuszowa” w ul. Ratuszowej z zainstalowaniem klapy zamykającej Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 05.2012 – 10.2012
65 Modernizacja konstrukcji sita obrotowego ENEA Wytwarzanie Kozienice 06.2012 04-06.2014  
66 Budowa nowej stacji 110/15 kV Błonie 2 na podstawie opracowanej dokumentacji techniczno-prawnej Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Warszawa 02-210 Warszawa Al.. Krakowska 264 11.2012 – 10.2013  
67 Modernizacja kanalizacji podziemnej w EC Siekierki PGNiG Termika S.A. ul. Modlińska 15 03-216 Warszawa 07.2012-05.2014  
68 Budowa tłoczni ścieków PG-2 przy ul. Aluzyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 2 rurociągów tłocznych o średnicy 150 mm i długości pojedynczej nitki L=88,5 m oraz kanału ściekowego grawitacyjnego o średnicy 250 mm i długości 9,5 m, na odcinku od tłoczni ścieków PG-2 do istniejącego kanału ogólnospławnego DN 400 w ul. Aluzyjnej w Warszawie na terenie Dzielnicy Białołęka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 04.2013 – 12.2013
69 Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych dla Obiektu Infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy Urząd Komunikacji Elektronicznej Ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 07.2013-10.2013  
70 Remont pompowni ścieków P21 zlokalizowanej przy ul. Solidarności w Wieliszewie, eksploatowanej przez zakład „Dębe” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 11.2013 – 12.2013
71 Modernizacja obiektu pompowni ścieków sanitarnych „Centralna” w Legionowie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „LEGIONOWO” Sp. z o.o. 11.2013 – 12.2013  
72 Przebudowa podstacji trakcyjnej PT Pomiechówek PKP Energetyka S.A. w Warszawie 02.2014-05.2014  
73 Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Targowej w Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 032014-10.2014  
74 Budowa podstacji trakcyjnej Pruszków PKP Energetyka S.A. w Warszawie 03.2014- VIII.2014  

Ostatnie realizacje

Jedna z naszych ostatnich realizacji to budowa hali napraw na lotnisku we Frankfurcie dla samolotów Airbus A 380.

Nasi partnerzy

NagrodyW roku 2004 zdobyliśmy tytuł Mazowieckiej Firmy Roku w kategorii Ochrona Środowiska


Kontakt

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe
„WODBUD” S. A.

07-200 Wyszków, ul.3 Maja 53
tel./ fax 29 742 45 51
tel. 29 742 83 44
tel. 29 742 33 31
kom. 601 32 71 63
e-mail:Centrum Campingowe S-CAMP Wyszków - Natalin, Filia w Wyszkowie

07-200 Wyszków, Natalin, ul. Białostocka 29
kom. +48 667 01 99 95
kom. +48 603 06 59 58
e-mail:
strona: www.s-camp.euCentrum Handlu i Usług

07-200 Wyszków, Natalin, ul. Białostocka 29
tel. 29 742 45 51
kom. 601 327 036
e-mail:
strona: www.centrum-natalin.eu
© 2014 P.P.H. Wodbud S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl