POLTYKA JAKOŚCI

Firma realizuje prace z zakresu wykonawstwa robót montażowo budowlanych od roku 1989.
Nasze główne cele to:
  1. Osiągniecie wysokiego poziomu jakości wyrobów lub usług.
  2. Uzyskanie wiodącej pozycji na rynku lokalnym oraz czołowej pozycji na rynku warszawskim.
  3. Zaspakajania wymagań klientów.
  4. Zdobycie zaufania klientów.

Cele będziemy realizować poprzez:
  1. Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry.
  2. Podnoszenie kwalifikacji umożliwiające spełnienie wymagań klientów.
  3. Badanie satysfakcji klientów.
  4. Terminowe realizowanie zleconych prac.
  5. Posiadanie sprzętu umożliwiającego stałą realizację prac.